TEMPLATES

Free Digital Templates For Goodnotes

Một số template mình tự thiết kế và sưu tầm. Các bạn có thể sử dụng những template này trên iPad (mình hay dùng app Goodnotes) cùng một số loại máy tính bảng phổ biến khác.

Với những template được sưu tầm, mình dẫn link blog/video Youtube của tác giả thay vì link download trực tiếp từ Google Drive/Dropbox để tôn trọng bản quyền. Các bạn chỉ cần vào link blog/video rồi tìm link download được tác giả đính kèm là được. ^^

Phần Template này mình sẽ cập nhật thường xuyên nha!

10 Minute Planner

Tác giả: Tiny

Link Download: Tím | Hồng | Xanh | Cam

2023 Digital Planner/Diary

Tác giả: Tiny

Link Download: 2023 Digital Planner/Diary

Cuốn này được mình thiết kế dựa trên cuốn 2022 Diary của bạn 베리 bên Hàn. Chưa hoàn hảo lắm nhưng tự thấy dùng cũng được, có hyperlink hẳn hoi ^^. Mỗi tội lười nên chỉ làm một version là màu tím thôi.

Digital Notebook

Tác giả: Tiny

Link Download: Notebook ver 1 | Notebook ver 2

Digital Notebook để ghi chép bài học hay viết nháp linh tinh đều được. Sổ có kèm hyperlink, 2 ver cùng màu, chỉ khác kích thước và thiết kế giấy ^^

Movie Review Book

Tác giả: Naru

Link Download: Movie Review Book

A4 Free Note: IDEALOG (3 vers)

Tác giả: Naru

Link Download: IDEALOG

Study Planner (2 vers)

Tác giả: Naru

Link Download: Study Planner Pink | Study Planner Green

Stickers By YESIRI

Tác giả: YESIRI

Link Download: Stickers by YESIRI

Share this